Hũ đựng thuốc loại lớn HDT-XL

Liên hệ

Category Hũ đựng thuốc loại lớn
Model HDT-XL
Colour Trắng
Capacity
Plastic type PP, HDPE, LDPE
Báo giá