Hũ đựng thuốc – HDT-HV

Liên hệ

Model HDT-HV
Colour Trắng
Capacity
Plastic type PP, HDPE, LDPE
Báo giá