Hũ đựng thuốc loại nhỏ HDT-SS

Liên hệ

Category Hũ đựng thuốc loại nhỏ
Model HDT-SS
Colour Trắng
Capacity
Plastic type PP, HDPE, LDPE
Báo giá