Hũ đựng thuốc dạng dung dịch HDT-DD

Liên hệ

Category Hũ đựng thuốc dạng dung dịch
Model HDT-DD
Colour Trắng
Capacity
Plastic type PP, HDPE, LDPE
Báo giá